VIEN

Hành động vì môi trường sống không phải trách nhiệm của riêng ai mà nó là việc làm chung của cả cộng đồng xã hội. Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, từ những ngày đầu thành lập, OSEVEN đã luôn hướng đến những hoạt động tuyên truyền cộng đồng về bảo vệ môi trường.
 Bên cạnh việc sản xuất những dòng sản phẩm sơn gỗ thân thiện môi trường thì các hoạt động của OSEVEN cũng gắn liền với bảo vệ môi trường và mang tính cộng đồng sâu sắc, bằng những hoạt động thiết thực như: diễu hành xe tuyên truyền bảo vệ môi trường, xây dựng con đường xanh…Trên tinh thần đó, cùng sự tiếp nối thành công của các chương trình vì môi trường trước đây, ngày 8/11/09 vừa qua, OSEVEN tiếp tục đợt diễu hành xe tuyên truyền bảo vệ môi trường trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. Với đợt diễu hành tuyên truyền này, OSEVEN còn kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp thành phố hãy cùng OSEVEN hành động vì môi trường sống và vì sức khỏe người tiêu dùng với nhiều khẩu hiệu như: “Hành động bảo vệ môi trường thể hiện đạo đức doanh nghiệp”, “Thành phố Hồ Chí Minh nói không với ô nhiễm môi trường”, “Hãy đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu”…
Với mục tiêu sản phẩm chất lượng, đặc biệt phải đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, OSEVEN đã, đang và sẽ phát huy hơn nữa tinh thần vì sức khỏe cộng đồng, là một trong những mối quan tâm hàng đầu của xã hội hiện nay.
 
 
 
 
 
Một số hình ảnh trong buổi diễu hành

Bài viết mới