VIEN

766  

Phủ Màu Công Nghiệp Ngoài trời (2TP) - Xanh lá
Lưu ý: Có thể pha trộn các màu để tạo ra màu sắc theo ý muốn

761  

Phủ Màu Công Nghiệp Ngoài trời (2TP) - Màu Đen
Lưu ý: Có thể pha trộn các màu để tạo ra màu sắc theo ý muốn

462  

Phủ Màu Công Nghiệp Ngoài trời (1TP) -Vàng chanh
Lưu ý: Có thể pha trộn các màu để tạo ra màu sắc theo ý muốn

765  

Phủ Màu Công Nghiệp Ngoài trời (2TP) - Xanh Dương.
Lưu ý: Có thể pha trộn các màu để tạo ra màu sắc theo ý muốn

466  

Phủ Màu Công Nghiệp Ngoài trời (1TP) - Xanh Lá
Lưu ý: Có thể pha trộn các màu để tạo ra màu sắc theo ý muốn

461  

Phủ Màu Công Nghiệp Ngoài trời (1TP) - Đen
Lưu ý: Có thể pha trộn các màu để tạo ra màu sắc theo ý muốn

764  

Phủ Màu Công Nghiệp Ngoài trời (2TP) - Đỏ Bầm
Lưu ý: Có thể pha trộn các màu để tạo ra màu sắc theo ý muốn

465  

Phủ Màu Công Nghiệp Ngoài trời (1TP) - Xanh Dương
Lưu ý: Có thể pha trộn các màu để tạo ra màu sắc theo ý muốn

707  

Phủ Trắng Công Nghiệp Ngoài trời (2TP)

763  

Phủ Màu Công Nghiệp Ngoài trời (2TP) - Vàng Nghệ
Lưu ý: Có thể pha trộn các màu để tạo ra màu sắc theo ý muốn

464  

Phủ Màu Công Nghiệp Ngoài trời (1TP) - Đỏ Bầm
Lưu ý: Có thể pha trộn các màu để tạo ra màu sắc theo ý muốn

446  

Màu PU công nghiệp phủ trắng (1TP)

762  

Phủ Màu Công Nghiệp Ngoài trời (2TP) - Vàng Chanh
Lưu ý: Có thể pha trộn các màu để tạo ra màu sắc theo ý muốn

463  

Phủ Màu Công Nghiệp Ngoài trời (1TP) - Vàng Nghệ
Lưu ý: Có thể pha trộn các màu để tạo ra màu sắc theo ý muốn

607D (Lót trắng ngoài trời)  

Lót trắng ngoài trời ( 2 TP)