VIEN

 

ĐẶC ĐIỂM: Thời gian khô cho phủ nước kế tiếp là 10 phút.

 Lưu ý: Tỷ lệ pha chế có thể điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng.